Stivis.ee © 2006
Kompanii töötab Muuga sadamas alates 1992. aastast. Töödeldavate veoste peamine nomenklatuur on (kivi)süsi, materiaal-ehituslik??, metsa- ja saematerjalid, metall ja vanaraud, mineraalväetised ja muud kauba artiklid. Firma käideldava kauba maht ületab 2,5 miljonit tonni aastas.
“Stivis” töötab, vaatamata nii vene sadamate kui ka Baltimaade lossimisfirmade suurele konkurentsile, järgmistes suundades:
Ümberlaadimise täisteenuse pakkumine vabas tolli tsoonis
Tollidokumentide vormistamine
Teenuse osutamine veose seisukorra parendamise osas, nimelt sorteerimine, täiendav läbitöötamine jne
Kõrge kvaliteedi juures konkurentsivõimelised tariifid
NB! Lugupeetud kliendid!
Meie ettevõte pakub uut teenust - Kauba kaalumine autokaaludega.
Tariifid 2015. aastal:
   -  Ühekordne kaalumine – 10 euro + käibemaks
   -  Kahekordne kaalumine – 15 euro + käibemaks
* Suurte kaalumiste koguste puhul kohaldatakse alandamise tariifiga koefitsient.   
   Lisa info