Stivis.ee © 2006
Tavalised aluse peale/mahalaadimise normid terminalis, ilusailmalisel tööpäeval.
Laadimiskoormad: t/ööpäev
Süsi alused veevälja survega kuni 6000 mt 3000
Süsi alused veevälja survega rohkem kui 6000 mt 6000
Killustik - 1500
Turvaspuiste - 1500

Generaalkoormad: t/ööpäev
Metall valts / rull 2000
Puit, saematerjal 1000
Vanametall 1500
Antud aluse peale/mahalaadimise normid on rakendatavad juhul, kui teisiti ei ole ettenähtud terminali klientidega sõlmitud lepingutega.